Преустановяват се учебните занятия в ЧПГИКН „Академик Благовест Сендов” – гр. Пловдив, считано от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД09-106/24.01.2023г. на Министъра на Образованието и науката и въз основа на чл. 105, ал.1 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № РД-01-95/23.01.2023г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, издадена въз основа на решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания на територията на Пловдив, за преодоляване на неблагоприятните последици от големия брой отсъстващи ученици и учители поради заболяване, което не позволява ефективен образователен процес.

                На 6 февруари 2023 г. /понеделник/ учениците да се явят в училище. Учебните занятия продължават с програма за втория учебен срок.