Интензивно изучаване на Английски език през първата година

Започна новата учебна година в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

Мисия

Поддържане на високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

Безплатно лятно училище по информатика

Лятното училище Ви предоставя възможността да придобиете практически знания и опит в част от най-иновативните  технологии и популярни езици за програмиране напълно безплатно.

Визия

Дейността ще бъде осъществявана в съответствие с държавните образователни стандарти и като се осигуряват необходимите условия за пълноценно развитие, обучение и възпитание на подрастващите.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Професия: Програмист на изкуствен интелект

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ работи с “интелигентни” роботизирани устройства както и с всички устройства от конфигурацията на компютърната система.

Пловдив Тех Парк отвън

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: Организатор интернет приложения

Код по СППОО 482040; специалност – код 482041, направление „Приложна информатика“ с код 482; срок на обучение 5 (пет) години.

Програмиране на изкуствен интелект

Изкуственият интелект се интегрира успешно не само в ежедневието на обикновения потребител, а и в бизнесите. Развитието му не би било възможно без съществените подобрения на програмните езици. Нуждите от опитни специалисти, както и от нови или подобрени програмни езици се увеличават в пъти спрямо преди няколко години. Не съществува един програмен език, който е общовалиден за разработването на изкуствен интелект.

Бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

Кандидатствайте още сега

udostoverenie mon

Новини

Преустановяват се учебните занятия в ЧПГИКН „Академик Благовест Сендов” – гр. Пловдив, считано от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД09-106/24.01.2023г. на Министъра на Образованието и науката и въз основа на чл. 105, ал.1 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № РД-01-95/23.01.2023г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, издадена въз основа на

Проведе се среща-обучение с членовете на Ученическия съвет на гимназията по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местното развитие“

Днес, в Гимназията по информатика се проведе среща-обучение с членовете на Ученическия съвет. Темата беше свързана с организацията и функциите на съвета. Обучители бяха представители на  „Младежки център“ – гр. Пловдив. Тази среща е реализирана по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местното развитие“ и е насочена към подпомагане дейността на съветите към

Футболен турнир

На 1 декемвири се проведе футболна среща между отборите на Професионална гиманзия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Седнов“ и СУ „Константин Величков“, която беше част от общинският етап от ученически игри 2022/2023 година. В съзтезанието са включени 52 ученически футболни отбора.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ" Е ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА!

Принципите на академик Благовест Сендов

“Според нас днес, когато съществуват най-различни източници на информация, училището трябва да бъде ангажирано най-вече със структурирането на информацията, а не с нейното много подробно даване. Затова се стремяхме да освободим децата, да не ги прехранваме с информация, а по-скоро да развием у тях глад за нея.”

“Но продължителността на човешкия живот се измерва не само с астрономически години, а и със степента на изменение на условията по време на един човешки живот. Когато човек в много бавно изменящи се условия, той може да бъде обучен в детството си за цял живот да се справя добре в тези условия. Но ако условията на живот се изменят бързо, наученото в началото на живота няма да може да служи добре до края му, когато условията ще са се изменили съществено. Това налага обучението да продължи цял живот.”

Прочетете още…

портрет на Академик Благовест Сендов

Нашите партньори

Projects CRM Documents
Колеж по иновативни технологии Пловдив