Държавни квалификационни изпити

Държавни квалификационни изпити 2021-2022 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2022):

  • Сесия януари – 21.01.2022 год.
  • Сесия май-юни – 20.05.2022 год.
  • Сесия август-септември 26.08.2022 год.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация (2022):

  • Сесия януари – 21.12.2021 год.
  • Сесия май-юни – 03.02.-18.02.2022 год.
  • Сесия август-септември – 27.06.-08.07.2022 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация:

Специалност “Приложно програмиране”