Форми на обучение

Дневна форма на обучение

Дневната форма на обучение в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е присъствена. Часовете започват в 08:00 сутринта и се провеждат в сградата на гимназията. Учениците, които се обучават в дневна форма имат възможност да се възползват от всички удобства и иновативни технологии, налични на територията на Пловдив Тех Парк. Ежедневният контакт с преподавателите в училището спомага за бързо и качествено усвояване на учебния материал.

Редовна форма на обучение
самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение (по чл. 112 от ЗПУО)

Самостоятелната форма на обучение в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” позволява на учениците да се подготвят сами по учебните предмети, изучавани в гимназията. Самостоятелното обучение изисква от гимназистите да присъстват единствено на изпитите си, които се провеждат в края на всеки учебен срок. Учениците ще имат възможност да получават консултации от учителите в гимназията при всяко възникнало затруднение. Учениците, обучаващи се самостоятелно ще получат достъп до платформата Smart Student, където ще имат достъп до учебните материали по всички изучавани предмети.

Ако желаете да кандидатствате при нас, моля попълнете контактната форма. Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” ще се свърже с Вас в най-кратки срокове.
Благодарим Ви за проявения интерес!

  Искам да кандидатствам за:

  Име и фамилия

  Име и фамилия на родител

  Телефонен номер

  Телефон на родител

  Имейл

  Имейл на родител

  Населено място: