Кои сме ние

За учредителя:

 “ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

Реализиран е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на сайта и пълна защита на информацията.

 Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в средното училище в България, „ИТ Академия“ АД внесе проект в МОН за създаването на професионалана гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН). Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

„Пловдив Тех Парк“ АД е първият предприемачески технологичен парк в България, създаден със 100% частен капитал. Международната организация на научните паркове /IASP/ определя Технологичния парк като организация, чиято основна цел е да увеличи богатството на своята общност, като популяризира културата на иноконкурентоспособността на свързаните предприятия.

Образователният комплекс към Пловдив Тех Парк АДИТ Уни “Махатма Ганди” има за цел да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса. Комплексът включва:

 1. „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ ЕООД (www.collegeomega.com)
 2. Гимназия по информатика “Академик Благовест Сендов”  (www.gikn.bg)
 3. Учебен център ИТ университет (www.iiht.bg)
 4. Софтуерна компания „ИТ Академия” АД (www.itakademia.bg)
 5. Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” (www.iiit.bg/)
 6. Международно висше училище по информатика и електронно лидерство (www.mvuiel.eu/)
 7. Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите
PTP Outdoor
Лятно училище по информатика ИТ Академия АД
Учебен процес в Колеж Омега
Пловдив Тех Парк отвън

За гимназията:

Мисия:

Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив. Идеята за създаването й е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.

Основната мисия на ЧПГИКН е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

Цели:

 1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.
 2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.
 3. Възпитаниците на ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти

 Нашите предимства:

 1. Учебни планове, съобразени с държавните образователни изисквания и предоставящи голям брой часове по обща, отраслова и специфична професионална подготовка.
 2. Високотехнологично оборудвани зали за обучение, гарантиращи добра практическа подготовка.
 3. Високо квалифициран преподавателски състав.
 4. Стимулиране на желанието за учене в компетенциите на съвременния цифровизиран свят.
 5. Езикови умения – силно застъпено изучаване на английски език.

Училището издава следните сертификати:

 • Удостоверение за завършен клас
 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация
 • Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация – по желание.

Учениците, завършили Гимназия по информатика и компютърни науки – Пловдив, могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и чужбина.

Свържете се с нас