НОВИНИ

Успешно завършване на лятно училище по графичен дизайн и програмиране 2024г.

Поздравления за успешното завършване на лятното училище по графичен дизайн и програмиране! През изминалите 3 седмици, учениците които се включиха в лятното училище по графичен дизайн и програмиране, имаха възможност да се запознят с основните понятия на програмирането и дизайна и да усвоят нови техники в двата раздела. В края на занятията в летните училища

Старт на Лятно училище 2024г. по програмиране, роботика и графичен дизайн

СТАРТ НА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ 2024 Г. КЪМ ЧПГИКН "АКАД.БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ" ПО ПРОГРАМИРАНЕ, РОБОТИКА И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Радваме се да споделим, че днес дадохме старт на лятното училище по програмиране и роботика и лятното училище по графичен дизайн за ученици от 6-ти до 9-ти клас към ЧПГИКН "Акад.Благовест Сендов" с адрес гр.Пловдив, ул."Вълко Шопов 14". Щастливи

Завършване на учебната година 2023/2024г. в ПГИКН “Академик Благовест Сендов”

Завършване на учебната 2023/2024г. в ПГИКН "Акад.Благовест Сендов" Поздравления за учениците ни от 8 и 9-ти клас, които завършиха успешно учебната 2023/2024 година! Имаме удоволствието да съобщим, че имаме с какво да се гордеем и похвалим! Имаме двама пълни отличници с дипломи с 6,00 , това са Деан Юруков и Тодор Петков от 9 клас!

Интензивно изучаване на Английски език

Започна новата учебна година в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

Мисия

Поддържане на високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

Безплатно лятно училище по информатика

Лятното училище Ви предоставя възможността да придобиете практически знания и опит в част от най-иновативните  технологии и популярни езици за програмиране напълно безплатно.

Визия

Дейността ще бъде осъществявана в съответствие с държавните образователни стандарти и като се осигуряват необходимите условия за пълноценно развитие, обучение и възпитание на подрастващите.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Професия: Програмист на изкуствен интелект

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ работи с “интелигентни” роботизирани устройства както и с всички устройства от конфигурацията на компютърната система.

Пловдив Тех Парк отвън

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране, софтуерни платформи, технологии и технологични рамки.

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: Организатор интернет приложения

Код по СППОО 482040; специалност – код 482041, направление „Приложна информатика“ с код 482; срок на обучение 5 (пет) години.

Специалност Електронна търговия

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Професия “Графичен дизайнер”

код по СППОО 2130701; специалност – Графичен дизайн код 213070, направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ с код 213; срок на обучение 5 (пет) години.

Бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

Кандидатствайте още сега

udostoverenie mon

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ "АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ" Е ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА!

Принципите на академик Благовест Сендов

“Според нас днес, когато съществуват най-различни източници на информация, училището трябва да бъде ангажирано най-вече със структурирането на информацията, а не с нейното много подробно даване. Затова се стремяхме да освободим децата, да не ги прехранваме с информация, а по-скоро да развием у тях глад за нея.”

“Но продължителността на човешкия живот се измерва не само с астрономически години, а и със степента на изменение на условията по време на един човешки живот. Когато човек в много бавно изменящи се условия, той може да бъде обучен в детството си за цял живот да се справя добре в тези условия. Но ако условията на живот се изменят бързо, наученото в началото на живота няма да може да служи добре до края му, когато условията ще са се изменили съществено. Това налага обучението да продължи цял живот.”

Прочетете още…

портрет на Академик Благовест Сендов

Стратегия за Иновативно развитие на Образователен НаучноТехнически Комплекс „Грийн Уни“

Нашите партньори

Projects CRM Documents
Колеж по иновативни технологии Пловдив