Формуляр за кандидатстване онлайн

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Акад. Благовест Сендов”, гр. Пловдив

Благодарим ви, че решихте да кандидатствате в нашето училище по информатика и компютърни науки!

За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас по следните начини:

тел. 0882 933 412 , 0882 933 490

адрес: гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14

email: chpgikn@gmail.com


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр
  2. Свидетелство за завършено основно образование или Удостоверение за преместване
  3. Служебна бележка за успешно положени изпити по БЕЛ и Математика от НВО
  4. Копие от лична карта
  5. Снимки в паспортен формат (4)

    Формуляр

Искам да кандидатствам за:


Име и фамилия

Телефонен номер

Email

Населено място:

Споделете в социалните мрежи