Държавни квалификационни изпити

Държавни квалификационни изпити 2023-2024 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2024):

  • Сесия май-юни – 20.05.2024 год.
  • Сесия август-септември 23.08.2024 год.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация (2024):

  • Сесия май-юни – 06.02.2024 год. – 21.02.2024 год.
  • Сесия август-септември – 26.06.2024 г. – 11.07.2024 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация:

Специалност “Приложно програмиране”