Образователен комплекс

Ръководството на „Корпорация за технологии и иновации“ АД oтчете настъпването на Четвъртата индустриална революция и нуждата от дигитална трансформация на бизнеса и след петгодишна съвместна работа на служители, специалисти и консултанти създаде на територията на „Пловдив Тех Парк“  уникален за България Образователен комплекс с идеята  да се обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство.

 Стратегическата цел на нашия Образователен комплекс е да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса.

 ИТ УНИ “Махатма Ганди” е сдружение, учредено в края на 2018 г. От средата на февруари 2019г. ИТ УНИ е член на международната мрежа  за инкубатори и акселератори EU-India Innovation Partnership Network. Членове в тази мрежа са 30 индийски  и 35 европейски инкубатори и акселератори.

Нашият образователен комплекс включва:

ИТ Колеж

Колеж по иновативни технологии (www.collegeomega.com)

Обучения по специалностите: електронна търговия, системно програмиране, компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн, текстообработване, предприемачество и мениджмънт. „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ ЕООД е лицензиран от Министерство на образованието и е едно от най-авторитетните, отворени и динамично развиващи се учебни заведения в системата на професионалното образование в България. Освен изучаваните понастоящем специалности, се подготвят за лицензиране учебни програми като „Филмов монтаж”, „Видео монтаж”, „Компютърна анимация”, „Режисьор кино и телевизия”, „Репортер и водещ”, „Автоматизирани и роботизирани системи”, „Моден консултант”.

Учебен център ИТ университет (www.iiht.bg)

Учебен център със закупен франчайз за ИТ обучение от„Индийски институт по хардуерни технологии” (ИИХТ) – Бангалор, Индия, с най-новите учебни ИТ дисциплини. Учебният център притежава най-добрите таланти и методологии за корпоративно обучение. ИИХТ си партнира с някои от най-известните компании по света, като им помага да преодолеят нуждата от обучение на кадри.

Софтуерна компания „ИТ Академия” АД (www.itakademia.bg)

От създаването си досега фирмата е претърпяла няколко трансформации в името си и сферата на дейността, но винаги в посока предлагане на услуги и обучение в сферата на Информационните технологии. Към настоящия момент „ИТ Академия” АД е развива дейност в две основни направления: Обучение в областта на Информационните технологии и предоставяне на услуги, свързани с тях. „ИТ Академия” АД е учредител на „Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки” ЕООД.

Лого на Институт по информатика и иновативни технологииСдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” (http://iiit.bg/)

Създадено за осъществяване на следните цели: Генериране на иновативни бизнес идеи и реализиращите ги технологии с висок потенциал за практическо приложение. Създаване на компютърно базирани информационни и управляващи методологии, софтуерни платформи за обучение, за електронна търговия, информационни и експертни системи, процеси и услуги, които са нови за пазара или представляват технологична новост с полезен ефект, задоволяващ реална пазарна потребност и създаващ стойност за потребителите, собствениците и обществото като цяло. Институтът разполага с научно изследователски сектор, научно-експертен съвет, академично издателство, лабораторен комплекс.

Международно висше училище по информатика и електронно лидерство

Водени от желанието да допринесем за повишаване качеството на образование във висшето и средното училище в България е и създаването на Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди” (http://mvuiel.bg/) проект, получил вече положителна оценка от НАОА.

 

 

лого Гимназия по информатикаГимназия по информатика “Академик Благовест Сендов”

Гимназия по информатика и компютърни науки (http://gikn.eu) е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование под номер 248 на основание Заповед № РД 14-40 /22.07.2019г. на Министъра на образованието и науката. Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на информационните технологии е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.