Преподавателски колектив

О. Дечев

Огнян Дечев – Директор

Преоподавател по Предприемачество и Философия

М. Илиев

доц. Мариан Илиев

Преподавател по математика

Р. Нейчева

Радостина Нейчева

Класен ръководител на 8ми клас и преподавател по Английски език

Р. Герасимов

Росен Герасиомов

Преподавател по Увод в Програмирането и Инофрмационни Технологии

Х. Язъджиан

Хачик Язъджиян

Преподавател по Графичен дизайн

Кремена Стоянова

Преоподавател по Български език и литература

 Ивайло Илиев

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

конарев-2

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Преподавател по География

Petar-Neichev

Д-р ик. инж. Петър Нейчев