Преподавателски колектив

Основатели

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Проф. Асен Конарев

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

prof.-Chavdar-Damyanov

Проф. Чавдар Дамянов

Prof.-Georgi-Totkov

Проф. Георги Тотков

545

Адв. Димитър Гишин

Р. Нейчева

Радостина Нейчева

Ръководство

О. Дечев

Огнян Дечев – Директор

Преоподавател по Предприемачество и Философия

Р. Герасимов

Росен Герасимов – Управител

Преподавател по Увод в Програмирането и Инофрмационни Технологии

Учителски Колектив

Кремена Стоянова

Кремена Стоянова

Преоподавател по Английски език и Информационни технологии

Х. Язъджиан

Хачик Язъджиян

Преподавател по Графичен дизайн

Информационни технологии

Програмиране

Стела Петрова

Стела Петрова

Преподавател по Български език и литература

255

Петър Гюдженов

Преподавател по Биология

Пенка Величкова

Преподавател по Български език и литература

Кремена Дживтерова – Стоянова

Преподавател по Английски език

Рени Иванова

Преподавател по Математика, Физика и Астрономия

Веска Самарова

Преподавател по Химия и ООС

Пепа Мирчева

Преподавател по История и цивилизация, География и икономика

Стефан Бичев

Преподавател по Философия

Георгиий Дубровин

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Станимира Хаджидиева

Преподавател по Руски език