Преподавателски колектив

Ръководство

Р. Герасимов

Росен Герасимов – Директор

Преподавател по Математически основи на програмирането

Основатели

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Проф. Асен Конарев

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

prof.-Chavdar-Damyanov

Проф. Чавдар Дамянов

Prof.-Georgi-Totkov

Проф. Георги Тотков

545

Адв. Димитър Гишин

Р. Нейчева

Радостина Нейчева

Учителски Колектив

Кремена Стоянова

Кремена Стоянова

Преподавател по Английски език

blank

Милена Милчева

Преподавател по Английски език

blank

Мариана Евстатиева

Преподавател по Руски език

blank

Гинка Попова

Преподавател по Български език и литература

blank

Стефан Бичев

Преподавател по Философия

blank

Йордан Раднев

Преподавател по История и Гражданско образовние

blank

Нели Нинова

Преподавател по География

giudjenov

Петър Гюдженов

Преподавател по Биология

blank

Станимира Запрянова

Преподавател по Химия

Maria Terzieva

Мария Терзиева

Преподавател по Математика

blank

Рени Иванова

Преподавател по Физика и Астрономия

blank

Видка Делчева

Преподавател по ЗБУТ, Предприемачество, Икономика

blank

Ваня Парашкевова

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

blank

Лилия Думбалакова

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Nesho

Нешо Нешев

Преподавател по Чужд език по професията и Разработка на софтуер

Atanas-Kostov-e1582023093583

Атанас Костов

Преподавател по Учебна практика

Emel 400x400

Емел Мурад

Преподавател по Графичен дизайн