Росен Герасимов

Р. Герасимов

адрес: град Пловдив 4000,

ул.”Вълко Шопов” 14  

кабинет: 

Приемно време:

телефон: (+359 882) 933 572

e-mail: gerasimov.ita@gmail.com

Магистър „Математика и информатика“. Над 20 год. опит в изграждането и администрирането на компютърни мрежи. Участвал като ръководител на екип от ИТ специалисти в няколко инфраструктурни проекта по европейски програми. Бивш изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД, изпълнителен директор на “Пловдив Тех Парк” АД , управител на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии (ПЧЕКИТ), директор на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки.

Водени дисциплини: