Насоки за прогресивно образование на Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” (ЧПГИКН)

Моделът на прогресивно образование е създаден от Института за прогресивно образование (ИПО) и Фондация за образователна трансформация (ФОТ) на базата на иновативни педагогически методи, учебно съдържание и доказани добри световни практики. Дейностите се осъществяват с изключителната подкрепа на Фондация „Америка за България”.
Три такива основни училища функционират в България, в градовете София и Варна, анонсирано е откриването и на първото прогресивно начално училище в Пловдив.

Научете повече…