НВО Х клас

Национално външно оценяване - X клас - 2024 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания:

  • Български език и литература:
                10юни 2024 г., начало 8:00 часа
  • Математика:
             12 юни 2024 г., начало 8:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/:
               11 юни 2024 г., начало 9:00 часа и от 14:30 часа
  • Дигитални компетентности /по желание на ученика/ – в определен от гимназията ден в периода:
              14 юни 2024 г., начало 9:00 часа и от 14:30 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на НВО по желание –

Чужд език и/или Дигитални компетентности:

  • от 01.02.2024 г. до 16.02. 2024 г.