НВО Х клас

Национално външно оценяване - X клас - 2023 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания:

  • Български език и литература:
                13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Математика:
             16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/:
               14 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Дигитални компетентности /по желание на ученика/ – в определен от гимназията ден в периода:
              19 юни 2023 г., начало 08:30 часа и 14:30 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на НВО по желание –

Чужд език и/или Дигитални компетентности:

  • от 01.02.2023 г. до 17.02. 2023 г.