ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Програмист Изкуствен интелект – код по СППОО 481040, специалност –код 481040, професионално направление „Компютърни науки“ с код 481; срок на обучение 5 (пет) години.

Защо професия

“Програмист на изкуствен интелект”?

Инженерите, които се занимават с изкуствен интелект използват в работата си множество езици за програмиране, но могат да определят няколко, които най-често отговарят на нуждите на проекта, по който работят.

Възможности за развитие

IT секторът предлага постоянни възможности за развитие за един приложен програмист, като израстване, трупане на знания и опит в различни бизнес сфери, с различни езици за програмиране и технологични платформи.

Свобода и гъвкавост

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

Разнообразни направления

Секторът на информационните технологии и дигитализацията предлагат разнообразни сфери за развитие и много възможност за хора с различни интереси и насоченост.

Голямо търсене

Специалистите от IT средите са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а секторът е един от най-перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от приложното програмиране, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми, комуникация и работа в екип.

Удовлетвореност

Професията на програмиста дава възможност за работа в полза на обществото и с принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях. Програмистите имат висок стандарт на живот.

Предимства на нашата програма по приложно програмиране

Преди да обърнем внимание на програмните езици трябва да определим какво означава изкуствен интелект. В днешно време той се превръща в голяма част от живота ни с преимуществата, които притежава. Той улеснява живота ни и тенденциите са към продължаване. Изкуственият интелект се интегрира успешно не само в ежедневието на обикновения потребител, а и в бизнесите. Развитието му не би било възможно без съществените подобрения на програмните езици. Нуждите от опитни специалисти, както и от нови или подобрени програмни езици се увеличават в пъти спрямо преди няколко години. Не съществува един програмен език, който е общовалиден за разработването на изкуствен интелект.

Подробна програма на специалността

Разгледайте нашия детайлен учебен план по приложно програмиране.

Типов учебен план

Фокус на специалността

В програмата за програмисти на изкуствен интелект в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” се обръща значително внимание на развиване на алгоритмичното мислене и уменията за решаване на практически задачи, редом с математическия фундамент на компютърните науки и овладяване на съвременните парадигми в програмирането (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). Благодарение на огромния дял на практическите занимания, упражнения и проекти, учениците овладяват на практика най-търсените съвременни езици за програмиране, Machine and Deep Learning и инженерни подходи.

Фокус 1: Теоретично обучение
Фокус 2: Практически задачи и проекти
Фокус 3: Меки умения

Защо да уча програмиране на изкуствен интелект в “Професионална гимнзаия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”?

В 5-годишната образователна програма по професия „Програмист на изкуствен интелект“ ще получите знания за основните парадигми на процедурнотофункционалното и обектно-ориентираното програмиране. Ще изучавате задълбочено структури от данни и алгоритми, релационни бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни, уеб технологии и уеб услуги, програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Deep Learning, Machine Learning, операционни системи, Linux, контейнери и облачни платформи.

Учениците ще стартират обучението си с Python. Езикът се определя като експеримент в това от колко свобода имат нужда програмистите. Ако им се предостави твърде голяма рискуват никой да не може да прочете чуждия код, а ако е твърде малка се заплашва свободното изразяване. При Python двете условия балансират. Той е гъвкъв, а освен това е независим от платформата. За него са характерни кратки и ясни кодове, вместо дълги и тривиални. Той е на второ място по популярност сред програмните езици не само за изкуствен интелект,а и и изобщо. Допълнително в първи гимназиален етап ще изучават JavaScript.

 • Навлизане в основи на програмирането с много практика
 • Математически основи на програмирането
 • Програмиране за напреднали, работа с масиви, списъци, речници и по-сложни структури от  данни, текстообработка, потоци и файлове
 • Изучаване на най-използваните езици за програмиране от софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Python, Java, PHP и други
 • Парадигми на процедурното, функционалното и обектно-ориентираното програмиране  Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, наследяване и полиморфизъм, обектно-ориентиран дизайн
 • Структури от данни и алгоритми, списъци, дървета, графи, сортиране и търсене, рекурсия, динамично оптимиране
програмни езици
 • Бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни
 • Практическа разработка на софтуер, изграждане на многослойни приложения, утвърдени практики
 • Програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT)
 • Операционни системи, Linux, конзолни команди и скриптове, контейнеризация и виртуализация
 • Конкурентно и асинхронно програмиране
 • Функционално програмиране и функционални езици
 • Интернет програмиране, интернет протоколи, сокет комуникация, уеб услуги, уеб разработка, уеб приложения
 • Софтуерно инженерство, методологии за разработка, архитектура, дизайн, имплементация, тестване и внедряване на софтуерни продукти и системи
 • Изграждане на потребителски интерфейси (front-end)
 • Изграждане на сървърен софтуер (back-end)
 • Изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development)
 • Блокчейн технологии и децентрализирани приложения
 • Разработка на мобилни приложения