Кандидатстване в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”, гр. Пловдив

Благодарим ви, че решихте да кандидатствате в нашето училище !


🎓5 причини да изберете Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

👉До 10 ученици в клас, което дава възможност за индивидуален подход при преподаването на учебния материал;
👉Практическата насоченост на учебните планове позволява на учениците да започнат своята кариера веднага след завършване на гимназията;
👉Интензивно изучаване на английски език и подготовка за изпитите SAT и TOEFL;
👉Гост-лектори от водещи ИТ компании ще запознаят учениците със същината на професията;
👉Сигурно и лесно достъпно място, част от технологичен парк;Пловдив Тех Парк отвън

Необходими документи за кандидатстване в 8-ми клас:

 1. Формуляр
 2. Свидетелство за завършено основно образование или Удостоверение за преместване
 3. Служебна бележка за успешно положени изпити по БЕЛ и Математика от НВО
 4. Копие от лична карта
 5. Снимки в паспортен формат (4 бр.)

За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас по следните начини:

Тел.: 0882 933 574 , 0882 933 572

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14 (в сградата на Пловдив Тех Парк)

Email: chpgikn@gmail.com


Формуляр

  Искам да кандидатствам за:


  Име и фамилия

  Име и фамилия на родител

  Телефонен номер

  Телефон на родител

  Имейл

  Имейл на родител

  Населено място: