Кандидатстване в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”, гр. Пловдив

Благодарим ви, че решихте да кандидатствате в нашето училище !


За да кандидатствате в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“, попълнете формуляра по-долу или се обадете на телефон 0882 933 572 или 0882 933 574. При попълване на формуляра до 5 работни, дни служител от учебен отдел на гимназията ще се свърже с Вас, за да уточните удобни ден и час за провеждане на среща.  На нея ще бъде проведено интервюто с Вас, за да получите подробна информация за училището.  Пловдив Тех Парк отвън

Необходими документи за кандидатстване в 8-ми клас:

 1. Формуляр
 2. Свидетелство за завършено основно образование или Удостоверение за преместване
 3. Служебна бележка за успешно положени изпити по БЕЛ и Математика от НВО
 4. Копие от лична карта
 5. Снимки в паспортен формат (4 бр.)

За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас по следните начини:

Тел.: 0882 933 574 , 0882 933 572

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14 (в сградата на Пловдив Тех Парк)

Email: chpgikn@gmail.com


Формуляр

  Искам да кандидатствам за:

  Име и фамилия

  Име и фамилия на родител

  Телефонен номер

  Телефон на родител

  Имейл

  Имейл на родител

  Населено място: