Защо при нас?

Качествено и модерно образование

В ПГИКН “Академик Благовест Сендов” обединяваме качественото обучение с практиката и създаваме мост между образованието и бизнеса. Високият стандарт на преподаване и

модерните ни методики изграждат професионалисти, готови да бъдат част от екипа на всяка модерна организация

Комбинираме най-добрите практики и постигаме реални резултати

ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” е  училище, в което теорията и практиката вървят ръка за ръка. Постоянната актуализация на програмата, изграждането на междупредметни връзки и меки умения у учениците е наш приоритет и ние ежедневно работим, за да постигнем високите цели, които си поставяме.

Модерната ни методика на преподаване, екипът от млади професионалисти и умението бързо да се адаптираме към постоянно променящата се среда ни отличава и ни прави предпочитано учебно заведение за ученици с интереси и желание да се развиват в дигиталната сфера.

Съвременни програми

Учебен план, съобразен с одобрената рамка на МОН и надграден с най-съвременните практики. Програми, фокусирани върху едни от най-бързо развиващите се и търсени професии в света.

Практически умения

Проекто-базираното обучение дава на учениците  възможността да изграждат междупредметни връзки, както и да създават дигитални умения за съвременния свят. Професионалното обучение е  базирано на практически задачи, казуси и проекти, както и стаж в реална работна среда.

Езикови умения

Благодарение на интензивното изучаване на английски език, учениците ни обогатяват речниковият си запас и говорят свободно езика.

Креативност и меки умения

Уменията за комуникация, работа в екип, способността да презентираме себе си и идеите си са сред най-търсените в съвременния бизнес свят. Стимулираме индивидуалността и креативността на всеки един ученик и развиваме критично мислене, адаптивност, емоционална интелигентност и проактивност.

Учебната програма, заданията, проектите за самоподготовка на учениците са балансирани, като едновременно с това стимулираме изграждане на здравословни навици, спортни занимания, изкуства, клубове по интереси и пълноценна почивка.

Извънкласни активности

Предоставяме много възможности за усъвършенстване на нашите ученици под формата на лабове, клубове, курсове и други активности. Творческият ни календар съчетава много български и международни състезания, интересни  и обогатяващи събития, множество стажове и срещи с бизнеса и специалисти от различни сфери, полезни за учениците ни.