Преподавателски колектив

Ръководство

Р. Герасимов

Росен Герасимов – Директор

Преподавател по Практическо обучение

Основатели

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Проф. Асен Конарев

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

prof.-Chavdar-Damyanov

Проф. Чавдар Дамянов

Prof.-Georgi-Totkov

Проф. Георги Тотков

545

Адв. Димитър Гишин

Р. Нейчева

Радостина Нейчева

Учителски Колектив

Кремена Стоянова

Кремена Стоянова

Преоподавател по Английски език и Информационни технологии

Стела Петрова

Стела Петрова

Преподавател по Български език и литература

giudjenov

Петър Гюдженов

Преподавател по Биология

274755081_1121426305282500_7796900678334330481_n

Хачик Язъджиян

Преподавател по теория на професията

Пенка Величкова

Преподавател по Български език и литература

Кремена Дживтерова – Стоянова

Преподавател по Английски език

Рени Иванова

Преподавател по Физика и Астрономия

Веска Самарова

Преподавател по Химия и ООС

Пепа Мирчева

Преподавател по История и цивилизация, География и икономика

Стефан Бичев

Преподавател по Философия

Георгиий Дубровин

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Мариана Евстатиева

Преподавател по Руски език

Видка Делчева

Преподавател по ЗБУТ, Предприемачество, Икономика и Гражданско образование

Дафинка Стоилова

Преподавател по Математика