Преподавателски колектив

О. Дечев

Огнян Дечев – Директор

Преоподавател по Предприемачество и Философия

Р. Герасимов

Росен Герасиомов – Управител

Преподавател по Увод в Програмирането и Инофрмационни Технологии

Р. Нейчева

Радостина Нейчева

Класен ръководител на 9-ти клас и преподавател по Английски език

Стела Петрова

Стела Петрова

Преподавател по Български език и литература

Кремена Стоянова

Кремена Стоянова

Преоподавател по Английски език и Информационни технологии

Х. Язъджиан

Хачик Язъджиян

Преподавател по Графичен дизайн

Проф. Асен Конарев

Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Преподавател по География

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Д-р ик. инж. Петър Нейчев