Кои сме ние

За учредителя:

 “ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

Реализиран е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на сайта и пълна защита на информацията.

 Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в средното училище в България, „ИТ Академия“ АД внесе проект в МОН за създаването на Гимназия по информатика и компютърни науки. Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

„Пловдив Тех Парк“ АД е първият предприемачески технологичен парк в България, създаден със 100% частен капитал. Международната организация на научните паркове /IASP/ определя Технологичния парк като организация, чиято основна цел е да увеличи богатството на своята общност, като популяризира културата на иноконкурентоспособността на свързаните предприятия.

Образователният комплекс към Пловдив Тех Парк АД има за цел да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса. Комплексът включва:

 1. Колеж по иновативни технологии (www.collegeomega.com)
 2. Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”  (www.gikn.eu)
 3. Учебен център ИТ университет (www.iiht.bg)
 4. Софтуерна компания „ИТ Академия” АД (www.itakademia.bg)
 5. Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” (www.iiit.bg/)
 6. Международно висше училище по информатика и електронно лидерство (www.mvuiel.eu/)
 7. Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите
PTP Outdoor
Лятно училище по информатика ИТ Академия АД
Учебен процес в Колеж Омега
Пловдив Тех Парк отвън

За гимназията:

Мисия:

Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив. Идеята за създаването й е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.

Основната мисия на Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

Цели:

 1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.
 2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.
 3. Възпитаниците на Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти.

 Нашите предимства:

 1. Учебни планове, съобразени с държавните образователни изисквания и предоставящи голям брой часове по обща, отраслова и специфична професионална подготовка.
 2. Високотехнологично оборудвани зали за обучение, гарантиращи добра практическа подготовка.
 3. Високо квалифициран преподавателски състав.
 4. Стимулиране на желанието за учене в компетенциите на съвременния цифровизиран свят.
 5. Езикови умения – силно застъпено изучаване на английски език.

Училището издава следните сертификати:

 • Удостоверение за завършен клас;
 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация;
 • Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация – по желание.

Учениците, завършили Гимназия по информатика и компютърни науки – Пловдив, могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и чужбина.

Свържете се с нас