Кои сме ние

За учредителя:

 “ИТ Академия” АД – Пловдив разработва широка гама от Web базирани приложения. Осъществява поддръжка на сървърни системи за обработка и разпределение на данни. Предлага телекомуникационни и инженерни услуги в сферата на информационните технологии, като доставка и поддръжка на РС, изграждане на компютърни мрежи и сървърни решения.

Реализиран е собствен „Дейта център“ с техническо и програмно обезпечение отговарящо на всички изисквания за предлагане на високоскоростен и надежден хостинг. Той осигурява бързодействие и непрекъсната работа на сайта и пълна защита на информацията.

 Водена от желанието да допринесе за повишаване качеството на образование  в средното училище в България, „ИТ Академия“ АД внесе проект в МОН за създаването на професионалана гимназия по информатика и компютърни науки (ЧПГИКН). Целта за създаване на професионално средно училище в сферата на ИКТ технологиите е да се поддържат високи учебни стандарти, като едновременно с това се поставят и основите на цифрови умения, съответстващи на изискванията на съвременния дигитален свят.

PTP Outdoor
Лятно училище по информатика ИТ Академия АД
Учебен процес в Колеж Омега
Пловдив Тех Парк отвън

За гимназията:

Мисия:

 Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив. Идеята за създаването й е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.

Основната мисия на ЧПГИКН е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

Цели:

 1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.
 2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.
 3. Възпитаниците на ЧПГИКН “Академик Благовест Сендов” да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти

 Нашите предимства:

 1. Учебни планове, съобразени с държавните образователни изисквания и предоставящи голям брой часове по обща, отраслова и специфична професионална подготовка.
 2. Високотехнологично оборудвани зали за обучение, гарантиращи добра практическа подготовка.
 3. Високо квалифициран преподавателски състав.
 4. Стимулиране на желанието за учене в компетенциите на съвременния цифровизиран свят.
 5. Езикови умения – силно застъпено изучаване на английски език.

Училището издава следните сертификати:

 • Удостоверение за завършен клас
 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на професионална квалификация
 • Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация – по желание.

Учениците, завършили Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки – Пловдив, могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в България и чужбина.

Свържете се с нас