Прием след VII клас за учебната 2024/2025г. в ПГИКН “Акад. Благовест Сендов”

Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов е основана през 2020г. За кратката си история, гимназията се налага като един от основните лидери в подготовката на ученици в гимназиален етап в сферата на Програмирането, Компютърните науки и Графичния дизайн.

Мисия:

Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е първата частна гимназия в областта на ИТ технологиите в гр. Пловдив. Идеята за създаването й е все по-нарастващата нужда от квалифицирани кадри в сферата на съвременните технологии.

Основната мисия:

Основната мисия на Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е да изгради целеустремени личности, които имат задълбочени теоретични и практични познания в областта на ИТ и дигиталните технологии. Това означава акцентиране върху развитието на технологичните и фини умения, творчеството и предприемачеството.

Цели:

1. Да осигурим качествено образование на подрастващото поколение, базирайки се на индивидуален подход към всяко дете.

2. Завършилите гимназисти да владеят английски език, да имат силни математически умения и проявяват желание да продължат кариерата си в сектора на ИКТ.

3. Възпитаниците на Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” да бъдат търсени, а не търсещи своето място, професионалисти.

Нашите предимства:


Учебни планове, съобразени с държавните образователни изисквания и предоставящи голям брой часове по обща, отраслова и специфична професионална подготовка.

Високотехнологично оборудвани зали за обучение, гарантиращи добра практическа подготовка.

Високо квалифициран преподавателски състав.

Стимулиране на желанието за учене в компетенциите на съвременния цифровизиран свят.

Езикови умения – силно застъпено изучаване на английски език.

Нашите специалности

(подробна информация за заложените учебни планове)

Преподаватели по специалните предмети

Програмиране

Атанас Костов

Г-н Костов е с над 20 години опит в областта на информатиката и компютърните науки. Експерт в създаването на софтуерни приложения на различни компютърни езици и технологии. Ръководител „Софтуерни проекти“ в „ИТ Академия“ АД. През годините е създал множество софтуерни и хардуерни продукти, част от които с национално значение. Притежава опит в изграждането на сървърни системи и кибербезопасност.

gg

Георги Густинов

Г-н Георги Густинов е висококвалифициран специалист с  20 години опит в сферата на програмирането.

Специалист по разработка на софтуер, изграждане на информатични и аналитични системи, притежава голям опит в работата с големи обеми от данни.

Работил 20 години в Канада, 12 от тях в UQAM – University Quebec a Montreal

Г-н Густинов има научни публикации в два факултета. Във факултет “Педагогика” и факултет “Математика и информатика” към ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, където в момента подготвя докторска дисертация е и действащ преподавател (асистент) в Пловдивския университет. Притежава магистърска степен по бизнес администрация в ESG – UQAM.

Георги Густинов води и курсове по база данни. Преподава по “Приложно програмиране” и “Програмиране на изкуствен интелект” на учениците от ПГИКН “Акад.Благовест Сендов” от 8 до 12 клас.

Нешо Нешев

Нешо Нешев е преподавател по чужд език по професията и разработка на софтуер.

Г-н Нешев е с близо 28 години опит в разработката на софтуер, 9 от които в сферата на IT бизнеса. Той е действащ IT специалист със собствена фирма за разработката на софтуер. Води производствената практика на учениците от 11 и 12 клас в ПГИКН “Акад.Благовест Сендов” по специалност “Приложно програмиране”.

Нешо Нешев притежава изключително богат опит, работил е като програмист за Microsoft в периода 2015-2019г.

Бил е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, води редица класни и извънкласни дейности.

Графичен дизайн

Емел Мурад

Г-ца Мурад е специалист в областта на графичния дизайн с близо 5 години опит в сферата на изобразителното изкуство и дизайна. В момента завършва своята магистратура със специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство със специализация графика”.

Емел Мурад има богат опит във сферата на дизайна, изключително творчески настроена, тя преподава на учениците от ПГИКН “Акад.Благовест Сендов” от 8 до 12 клас.

Води допълнителни курсове по дизайн в школа за най-малките.

Преподавател в Лятното училище и Школа за таланти към ПГИКН “Акад.Благовест Сендов”. Г-ца Мурад води и извънкласните дейности по Приложни изкуства и подготвя ученици за явяване на олимпиади и състезания в областта на изобразителното изкуство и графични дизайн.

Освен задължителните учебни часове, на учениците се предоставя възможност да посещават и специализирани “Клубове по интереси”

Активни курсове и допълнителни дейности в ПГИКН “Акад.Благовест Сендов”:


1. Клуб по програмиране
2. Клуб по приложни изкуства и графичен дизайн
3. Клуб по шах
4. Школа за таланти (графичен дизайн) – подходящи ученици от 6 до 9 клас – всяка събота от 10 до 12ч.
5. Школа за таланти (програмиране с python) – подходящи ученици от 6 до 9 клас – всяка събота от 10 до 12ч.
6. Курсове – подготовка за сертификат на Кеймбридж:

B1 Preliminary for Schools;
B2 First (FCE);
C1 Advanced (CAE)

Гимназията има отбор по футбол и отбор по баскетбол със собствени спортни екипи. През 2024г. официално се проведе и първият турнир по футбол за титлата на ПГИКН “Акад.Благовест Сендов”.

В сградата на училището се помещават и две тенис маси, които учениците могат свободна да използват през свободното време и междучасията.

ПГИКН “Акад.Благовест Сендов” има сключен договор с който учениците могат да ползват плувния басейн и базата на ВСИ на преференциална цена.

 • Ежегодно се организират различни посещения на исторически и архитектурни обекти в България.
 • Организират се походи в природата и ски лагер за желаещите ученици.

При интерес от ваша страна, ще организираме в удобен за Вас ден и час, среща в която имат възможност да се срещнете с ръководсвото и учителите, за да получите подробна информация за учебния план, учебната дейност и да зададете  Вашите въпроси

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон за контакт: 0882 933 490

Балообразуване

 1. Оценка от НВО Български език и литература (удвоени точки)
  2. Оценка от НВО Математика (удвоени точки)
  3. Oценките от Свидетелство за завършено основно образование – VII клас по:
  Информационни технологии (Изобразително изкуство за графичен дизайн)
  + Математика (превърнати в точки)

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

20% от общия брой ученици за конкретната година, могат да кандидатстват за държавно финансиране и при одобрение да бъдат освободени от таксата за текущата година.

Критерии за държавно финансиране (кой може да се възползва):

ВИЖ критерии

Заявление за кандидатстване без такса

Годишна такса в ПГИКН “Акад.Благовест Сендов” – 3600 лв.

– възможност за разсрочено плащане на 3 вноски