Дневна форма на обучение

Дневната форма на обучение в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е присъствена. Часовете започват в 08:00 сутринта и се провеждат в сградата на гимназията. Учениците, които се обучават в дневна форма имат възможност да се възползват от всички удобства и иновативни технологии, налични на територията на Пловдив Тех Парк. Ежедневният контакт с преподавателите в училището спомага за бързо и качествено усвояване на учебния материал.

Редовна форма на обучение