Блог - Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” с участие в новото сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив”

Участие в новото сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив” взе Кремена Стоянова – преподавател в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ и член на управителния съвет на сдружението. Основната цел на сдружението е да работи за изграждане, утвърждаване и развитие на регионалната долина като ключов компонент от стремежа на новата

Прочети още...

Патронен празник на Професионална Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

Днес, 8 февруари 2023 г. Професионална Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” чества своя патронен празник. Тържеството започна с химна на Република България и официално обръщение на г-н Росен Герасимов, Директор на гимназията, г-н Венелин Йорданов, Изпълнителен директор на Plovdiv Tech Park и адвокат Димитър Гишин Вицепрезидент на “Корпорация за технологии и

Прочети още...

Преустановяват се учебните занятия в ЧПГИКН „Академик Благовест Сендов” – гр. Пловдив, считано от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД09-106/24.01.2023г. на Министъра на Образованието и науката и въз основа на чл. 105, ал.1 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № РД-01-95/23.01.2023г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, издадена въз основа на

Прочети още...

Футболен турнир

На 1 декемвири се проведе футболна среща между отборите на Професионална гиманзия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Седнов“ и СУ „Константин Величков“, която беше част от общинският етап от ученически игри 2022/2023 година. В съзтезанието са включени 52 ученически футболни отбора.

Прочети още...