Футболен турнир

На 1 декемвири се проведе футболна среща между отборите на Професионална гиманзия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Седнов“ и СУ „Константин Величков“, която беше част от общинският етап от ученически игри 2022/2023 година. В съзтезанието са включени 52 ученически футболни отбора.