Проведе се среща-обучение с членовете на Ученическия съвет на гимназията по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местното развитие“

Днес, в Гимназията по информатика се проведе среща-обучение с членовете на Ученическия съвет. Темата беше свързана с организацията и функциите на съвета. Обучители бяха представители на  „Младежки център“ – гр. Пловдив. Тази среща е реализирана по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местното развитие“ и е насочена към подпомагане дейността на съветите към училищата. Учениците от Гимназията по информатика имаха възможност да получат насоки за ефективна работа и техники за постигане на добри резултати при реализиране на поставените цели и бъдещи проекти. Тази среща е част от обучителна проограма, която ще се реализира в следващите месеци, като участниците ще получат сертификати. По този начин  Гимназията по информатика заявява своята ясна позиция като място, което създава бъдещи лидери и визионери.