Киберсигурност

За курса

Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как проактивно да се постигне добро ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Похватие, които ще се научат, ще дадат ясна представа за цялостния процес по защита на личните данни. Обучението е практически насочено и ще се усвои умението как да тестват, сканират и защититят лична информация.

 • Придобиване на неоторизиран достъп до информация и систeми
 • Боравене с инструменти, използвани за неоторизиран достъп
 • Kлониране и хакване на потребителски и корпоративни wireless мрежи
 • Как да откривате уязвимости в мрежи, системи и приложения и тяхното компроментиране
 • Как да се предпазите от истинските хакерски атаки
 • Как да боравите с различни методи за криене и криптиране на информация

Теми в обучението

 • RESOURCES
 • INTRODUCTION TO ETHICAL HACKING & INFORMATION GATHERING
 • SCANNING & ENUMERATION
 • SNIFFING & EVASION
 • ATTACKING NETWORK DEVICES(SWITCH;ROUTER)
 • ATTACKING SYSTEMS & MALWARE
 • WEB BASED HACKING
 • WIRELESS SECURITY & ATTACKS
 • DENIAL OF SERVICES-DOS ATTACKS
 • SOCIAL ENGINEERING
 • CRYPTOGRAPHY
 • HACKING TECHNIQUES

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за ученици от 8 до 12 клас, които имат интерес към кибер сигурност и етично хакване, както за начинаещите, така и за по-напредналите. Подходът към всеки един ученик ще е индивидуален, съгласно интересите му и техниката, с която разполага.

До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 29 септемри Обучението стартира на 12 октомври и завършва на 9 юни.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат всяка сряда от 14:30 -16:30 ч. в сградата на ПГИКН “Академик Благовест Сендов.

Каква е формата на обучение?

Ученците ще се обучават в присъствена форма на обучение, като това включва посещаване на занятията на място в ПГИКН “Академик Благовест Сендов”, участие в упражнения в учебната зала, достъп до всички материали от курса, както и личен контакт с лектор при срещане на затруднения.

Има ли допълнителни изисквания?

Задължително е носенето на собствен лаптоп.