Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” с участие в новото сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив”

Участие в новото сдружение “Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив” взе Кремена Стоянова – преподавател в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ и член на управителния съвет на сдружението.

Основната цел на сдружението е да работи за изграждане, утвърждаване и развитие на регионалната долина като ключов компонент от стремежа на новата иновационна програма на Европейския съюз, която ще инвестира в създаването на 100 регионални иновационни долини.

Част от дейностите на сдружението ще бъдат свързани с изграждането на физическа инфраструктура – пространства за съвместна работа, изследователски лаборатории, инкубатори, ускорители. Ще се създадат програми за развитие на таланти, инициативи за ангажиране на по-широка общност, менторски програми, събития и инициативи за популяризиране на долината.