Отворен прием в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”

  Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е първото частно учебно заведение по ИТ и дигитални умения в гр. Пловдив. То се създаде в резултат на партньорство между влиятелни институции в града в сферата на информационните технологии и образованието – Пловдив Тех Парк и ИТ Академия. Стремежът на частната гимназия е да изгражда подготвени и целеустремени лидери, давайки им стабилна образователна основа чрез иновативни идеи и ефективен подход. Завършвайки обучението си в нея, учениците ще бъдат подготвени за едни от най-желаните професии на бъдещето, като ще имат начална база, с която да започнат работа веднага или да продължат образованието си във висше учебно заведение. 

 

  Уменията и знанията в сферата на информационните технологии са изключително търсени в днешно време. За преподавателите от Гимназия по информатика е ценен приоритет да създадат подходяща учебна среда, която да допринася по най-добрия начин за подготовката и развитието на нашите ученици. Образованието трябва да бъде разбираемо и достъпно представено на младите. Затова и приятелският подход е от водещо значение при нас, като гледаме на всеки учащ се не като на ученик, който трябва да бъде изпитан по шаблонен начин, а като на приятел, на когото трябва да предадем всички наши знания. Сигурни сме, че по този начин ще създадем млади професионалисти, които ще може да предадат нататък знанията си на следващите поколения. 

 

  Живеем във време, в което дигиталната революция се налага с бързи темпове и технологиите се променят непрестанно. Това по естествен начин налага на подрастващите да имат високи познания в сферата на компютърните науки. Това е в пряк синхрон с високите стандарти на едно добро ежедневие и най-вече за успешната им реализация в професионален план. Ние от Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” смятаме, че подготовката на учениците от гимназиален етап е ключова за растежа им в по-нататъшното професионалното развитие. Методите ни на преподаване са доказани във времето от висши учебни заведения в България и по света. Стремим се да създаваме индивидуални качества у всеки един поотделно, а в същото време поставяме работата в екип като ценен приоритет и необходимост за постигане на нужните резултати. 

СТЕМ образование

  Учениците се подготвят за материята теоретично, но я усвояват най-лесно чрез практически упражнения. Затова и ние от Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” залагаме изключително много на практическото приложение на вече придобитите знания. Този метод позволява на учениците да подходят сами към дадена задача, без да имат предварителни притеснения за неуспешен резултат, защото в зависимост от решението, което вземат на момента, зависи и резултатът, а така всеки резултат е успешен. Това е тезата, застъпена от STEM-образованието, което навлиза все повече навсякъде по целия свят. А именно, че индивидуалният подход на всеки като решение оформя крайния завършек на резултата, без предварително изградени стереотипи за успех или провал. 

 

  Ние сме първата частна гимназия за компютърни и дигитални умения в Пловдив и даваме възможност на младите да се обучават в едни от най-популярните и перспективни области за нашето време. При днешните проблеми в българското образование, които не са от сега, ние прилагаме адекватен отговор в преподаването си към младите, за да запълним онова липсващо звено, което не присъства в структурата на останалите училища. А именно – да бъде разбираемо за усвояване, лесно приложимо и предадено с приятелски подход. По този начин следващото поколение млади хора ще бъде завършено и ще притежава необходимите лидерски умения за изграждане на една успешна кариера в професионален план.

 

  Мисията ни е да предоставим качествено образование на нашите възпитаници. С грижа за бъдещото поколение, ръководството на “Пловдив Тех Парк” осигурява пълно финансиране за учебната 2021/2022 година. Учениците ще имат възможност да се обучават в две от най-търсените направления – “Приложно програмиране” и “Електронна търговия”.

   За повече информация и кандидатстване посетете страница Прием.