Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № 24 ОА-274/ 02.02.2024 г. на кмета на Община Пловдив 06 и 07 февруари 2024 г. са обявени за неучебни дни за всички училища на територията на Община Пловдив.

Учебните занятия продължават присъствено, считано от 08.02.2024 г. (четвъртък).