Възстановяване на образователно-възпитателния процес на ротационен принцип, считано от 01.12.2021 г.

График за осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние на ротационен принцип на учениците в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” за период от две седмици, считано от 01.12.2021 г.

 

Въз основа на т. 19 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и т. 4 от Заповед № РД-09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката Ви предоставяме график на осъществяване на ОРЕС на ротационен принцип на учениците в  Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” за периода 01.12.2021 – 14.12.2021 година:

 

Първа седмица (01.12.2021 г. – 07.12.2021 г.)

Паралелки в присъствено обучение: 8 клас

Паралелки в ОРЕС: 9 клас

 

Втора седмица (08.12.2021 г. – 14.12.2021 г.)

Паралелки в присъствено обучение: 9 клас

Паралелки в ОРЕС: 8 клас

 

  Ротацията се извършва за период от една седмица до следващо нареждане на МЗ, МОН, РЗИ – град Пловдив или РУО – град Пловдив.