Ден на ученическото самоуправление

9 май – Денят на Европа. На този ден учениците от ЧПГИКН „Акад. Благовест Сендов“ „поемат училищните дела в свои ръце“ – провежда се Денят на ученическото самоуправление. Представители на ученическата общност си размениха ролите с педагогическия персонал. Оказа се, че управлението на едно училище е нелека задача. Някои станаха учители за един ден по математиката, български език и английски език. Те достойно заместиха своите преподаватели. В края на работния ден всички ученици споделиха, че за тях този ден е бил интересен, емоционален и доста различен. За нас, техните по-възрастни „колеги“ остана удовлетворението, че децата от ЧПГИКН „Акад. Благовест Сендов“ са достойни млади хора, на които спокойно можем да поверим бъдещето.