Родителска среща за 8 и 9 клас

На 2 юни /четвъртък/ от 18,00 часа в сградата на гимназията ще се проведе родителска среща за 8 и 9 клас. Дневен ред: Успех и дисциплина на учениците.