“Нивото на преподаване е много високо и има много какво да науча в бъдеще.” – интервю с Димитър Самаров

Как научи за Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ и защо избра точно нас?

За първи път видях рекламата на училището на един билборд, в последствие и на много места в социалните мрежи. След като проучих гимназията в детайли, реших да я посетя на място където екипа ме разведе из гимназията и ми разказа за обучителния процес. Бях приятно изненадан.

Какво смяташ за учителите и обучителния процес, и какви основни ползи извлече за себе си?

За мен от основно значение са професионалните предмети и математиката. Смятам, че нивото на преподаване по тези предмети е много високо и има много какво да науча в бъдеще. Учителите са изключителни мили и винаги се стремят да предадат материала по възможно най качествения и достъпен начин.

Кое е най-важното, което обучителният процес остави в теб като впечатление?

Класните стаи са изключително модерно оборудвани, просторни и винаги са чисти и подредени. Всичко това помага обучителният процес да протича по по-бърз, приятен и ефикасен за всички начин. Учителите се стремят да са ни максимално от полза по съответния предмет.2

Какви са впечатленията ти от обучението?

Нещо което аз намирам за уникално е взаимоотношенията ученик-учител в нашата гимназия. Комуникацията с учители извън часовете е честа и отношенията до голяма степен са и приятелски. Това прави процеса на обучение по-интересен и качествен.

Какво се промени за теб, след като започна обучението си при нас?

Запознах се с много хора с общи интереси в програмирането и информатиката като мен. Обичам класа и съучениците си и смятам, че това е моето място. Друга голяма промяна за мен е, че уча в Пловдив, тъй като живея в Асеновград и допреди една година учих там.

Какъв съвет би отправил към бъдещите ученици в гимназията ?

Слушайте учителите си и ги уважавайте, те могат да ви научат на много нови и ценни за вас неща, както за професията, така и за живота.