Защо да предпочетем частното училище пред държавното?

ЕДНА ОТ ТЕМИТЕ, КОИТО ВИНАГИ СА НА ДНЕВЕН РЕД И СА ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗЧЕРПАЕМИ , Е ЧАСТНО ИЛИ ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ

 Ако вашето дете е 7-ми клас, сигурно пред вас стоят стотици въпроси относно избора на училище. Освен основния избор между чуждоезиков, хуманитарен или природоматематически профил, обаче важен е въпросът какво образование да предпочетем – частно или държавно училище. В тази възраст това е особено важно решение, защото знанията и уменията, придобити в гимназията играят огромна роля за формирането ни като личност и по нататъшното ни кариерно развитие.

  Изборът зависи от редица фактори, най-вече от финансовото ви положение, но определено изберете ли частното образование, няма да съжалявате, че сте вложили средствата си в него.

Повече индивидуално внимание за Вашето дете

     Ако в държавните училища най-често една паралелка е от около 25 деца, то в частните е най-много от 10-15. Така преподавателите имат възможност да обръщат доста повече внимание на индивидуалните нужди на подрастващите, а те от своя страна разбират по-лесно материала, справят се по-добре с възложените задачи и се чувстват по-амбицирани да придобиват нови знания и умения.

Индивидуален подход към учениците     Също така в държавните училища повечето преподаватели са значително по-демотивирани спрямо тези в частните, като основната причина е ниското трудово възнаграждение. Това води до много по-некачествено образование. За разлика от тях във всички частни училища преподавателите получават достойно заплащане и са значително по-мотивирани да обучават децата с внимание и обич.

Друго огромно предимство е материалната база.

В държавния сектор често са налице не достатъчно топли класни стаи, столове и физкултурни салони, санитарните възли са в плачевно състояние, а в някои случаи има и  липса на елементарни неща като топла вода и маркери за дъска. Ремонтите понякога продължават десетилетия, без да бъдат напълно завършени, понеже финансирането в един момент спира. В частните училища обаче това не е възможно. Там материалната база се обновява непрекъснато спрямо нуждите на децата – компютърни кабинети, мултимедийни устройства, нови маси и столове, санитарният възел е  в изрядно състояние.

 

Учебен процес в Колеж Омега

Освен това в държавните работеща столова понякога липсва, а изключително рядко явление е такава, предлагаща готвена, вкусна и здравословна храна. В частния сектор обаче на малчуганите се предлагат винаги апетитни, топли и питателни ястия. 

Частните училища предоставят повече сигурност на вашите деца

В частните училища сигурността на децата е на първо място. Повечето от тях предлагат транспорт от и до дома на учениците си и това прави по-спокойни работещите родители. Също така строго контролираният достъп на външни лица не е за подценяване в днешно време, където опасностите и вредните влияния за младото поколение дебнат от всеки ъгъл. В държавните училища учат много деца от рисковите групи, което от друга страна прави  вашите деца уязвими откъм вредни влияния вътре в училище. Поради по-малкият брой ученици в клас, за учителите в частните училища е по-лесно да контролират средата като идентифицират отрано такъв тип “вредни” влияния и работят за тяхното отстраняване.

Иновативни учебни програми и методи за обучение, ориентирани към по-лесен начин на възприемане на учебния материал

 Идеята на повечето частни училища е утвърждаването на световно признати методи на обучение, които традиционното държавно образование в България не може да предложи с ресурсите, с които разполага. Частните училища се стремят да внесат и приложат в България доказаните световни методи в образованието и затова за техните възпитаници е много по-лесно да продължат своето образование в чужбина. 

Учителка преподава роботика

Родителска подкрепа

В държавните училища размерът на родителската подкрепа за училището варира. Обикновено това зависи от общността, в която се намира училището. За съжаление, има общности, които не ценят образованието и изпращат децата си на училище, защото това е изискване или защото те мислят за това като безплатно гледане на деца. Частните училища почти винаги имат огромна родителска подкрепа. В края на краищата родителите плащат за образованието на детето си , което се приема като гаранция, че те възнамеряват да участват в процесите. Родителското участие е много важно за цялостния академичен растеж и развитие на детето. Частните училища насърчават прякото участие на родителите в учебния процес и така правят връзката между учител, родител и ученик по-близка.

Частно или държавно училищеИзборът на най-подходящото училище е труден, но трябва да се отбележи, че от 8-ми до 12-ти клас са може би най-важните класове  за нашите деца с оглед представянето им на матурите след първия и втория гимназиален етап. Статистиката показва, че  големите паралелки в държавните училища и невъзможността на учителите да обърнат индивидуално внимание на учениците води до спад в мотивацията за учене и в резултатите на изпитите. В частните училища статистиката показва точно обратното – по-голямата част от учениците успяват да подобрят своите резултати и да покажат повече желание и мотивация за учене.

Автор: Росица Петрова