Дигиталното училище и COVID-19

   От тази седмица, във връзка със ограниченията наложени поради разпространилата се пандемия от COVID-19, всички ученици в България преминаха към дистанционна форма на обучение. Повечето родители са силно притеснени, дали дистанционната форма на обучение може да достави необходимата подготовка на техните деца за успешно завършване на учебната година.

Момче учи онлайн от дома си

  Но трябва ли наистина да се притесняваме   за дигиталните младежи?

 Съвременните информационни и комуникационни технологии нахлуха в нашия живот и подрастващите прекарват поголяма част от времето си в Интернет, играят компютърни игри, споделят и комуникират във Фейсбук и Скайп. Съществуващата образователна система и масово използваните методи на обучение в учебния процес трудно задържат вниманието на дигиталните ученици. Децата са поставени в положение на консуматори на определено учебно съдържание. А те очакват сами да управляват виртуалната среда и да си взаимодействат.

 Опитът ни като родители и преподаватели показва, че има фундаментално разминаване между начина, по който децата мислят, общуват и учат, и начина, по който училището взаимодейства с тях. Дигиталните деца са родени в различен свят, живеят на различна скорост, мозъците им функционират по различен начин и е невъзможно да бъдат адаптирани към образователната система във вида, в който тя съществува.Дистанционна форма на обучение

 Единственото решение е: образователната система да се адаптира  към тях. Именно дистанционното обучение е крачка към тази адаптация. Сега е времето да го наложим и след като децата ни се върнат в клас, да продължат да използват дигиталните ресурси в образователния процес. Сега е и времето, ние като “работещи от дома си родители”, да седнем сутринта с нашето дете пред компютъра или таблета и да се запознаем как преминава дистанционният учебен ден на нашите деца. По този начин най-добре ще разберем защо то е важно за нашите деца.

Момиче учи с помощта на майка си вкъщи

„Дигитално образование” означава преподаване, учене и цялостно общуване между учители-ученици- родители с помощта на дигитални устройства.

 

Момиче учи от дома си анимацияИнтересно и стимулиращо е образованието, което използва уменията и активността на децата в интернет и развива тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

Качественото образование гради нови умения паралелно с традиционните като използва технологиите в процеса на обучение. То става предпоставка за адекватна и успешна реализация на учениците в живота и на пазара на труда.

Светът се променя, образованието се променя и е време промяна да настъпи и в начина, по който родителите участват в учебния процес и комуникират с учителите и своите деца.  Срещите между тях вече не са няколко пъти в годината на родителска среща, която носи напрежение за всички участници – днес родителите могат да участват не само в справянето с домашните, но и с цялото преживяване, наречено „училище“.

Дигиталните технологии вече са важна част от света на децата и инструмент, с който се свързват помежду си, развиват нови умения и преследват интересите си по-далеч, отколкото някога е било възможно. Но те са важни и за родителите. С нарастващата зависимост от комуникацията чрез технологии дигитализацията може да помогне на родителите да бъдат по-информирани, по-ангажирани и по-способни да помогнат в училищната работа на децата.

Смарт обучениеГимназия по информатика “Акад. Благовест Сендов” гр. Пловдив предлага на своите ученици високотехнологично оборудвани зали за обучение, квалифициран преподавателски съствав и различни извънкласни занимания в клубове по интереси. Имате въмозжност да избирате между специалностите “Приложно програмиране” и “Електронна търговия”. Въвеждането на дистанционна форма на обучение е сред основните цели на ръководството на гимназията.

Учениците ще имат възможността да се включат в международните стажове по програмите Еразъм и Еразъм+.  ИТ Академия АД осигурява практика по специалността във фирми след завършен Х клас. Най-изявените ученици ще имат възможност да участват в международни проекти.

 

Автор: Росица Петрова