Защо да уча компютърни науки?

Какво ни дават компютърните науки

 

Съвременният човек ежедневно:

 • Използва мобилен телефон или PDA;
 • Кара кола или използва автобус;
 • Сърфира в Интернет;
 • Използва микровълнова печка;
 • Борави с различни компютърни програми;
 • Използва банкомат.

 Компютърните специалисти откриха решението, което движи света ни. Те имат отлична работа и проучвателни перспективи. Всичко това е част от дисциплина, която се разраства с нечувана скорост и продължава да се развива всеки ден.

Дигитална карта на света

 С изучаването на компютърни науки човек е способен да експериментира с големи идеи, а обществото би могло да извлече полза от това, което се гради. Като например могат да бъдат изработени инструменти за медицината или онлайн комуникациите. Може да се симулира и изобразява всичко в най–голяма детайлност, като например клетка или кола.

Компютърната наука е разнообразна, творческа и включва различни сфери на обучение. Човек може да комбинира компютърната наука с останалите си интереси като игри, бизнес, литература или медицина.

Компютрите са, несъмнено, най-гъвкавият и мощен инструмент, който някога е бил изобретяван за науката, инженеринга, бизнеса и управлението.

Компютърен чип

Какво е компютърната наука?

Компютърните специалисти изучават:

 • Какво може да се направи с различните програми и какво не
 • Как програмите могат да изпълняват специфични задачи ефективно
 • Как програмите могат да запаметяват и възстановяват информация
 • Как програмите могат да функционират интелигентно
 • Как програмите и хората трябва да комуникират помежду си

Методика на обучението по компютърни системи и технологии.

Основните знания в резултат изучаване на дисциплината се състоят в:

 • Теории за разбиране на компютърните системи и методи
 • Дизайнерска методология, алгоритъм и инструменти
 • Методи за анализ, изпробване и проверка на понятия и софтуер
 • Представяне и прилагане на знанията

лаборатория по компютърни науки

Какво ще учи всеки ученик?

 Компютърната наука е разнообразна и обхваща много дисциплини. Програмата е гъвкава, което позволява човек да специализира в много области, които представляват интерес за него.

Всеки ще научи повече по различни теми, като:

 • Компютърна теория – дали и колко ефективно компютрите могат да решат определен проблем
 • Програмиране – действия като инструмент за разрешаване на проблеми чрез писмени алгоритми на програмен език
 • Алгоритми – серия от определени инструкции, използвани при работа с компютърa
 • Структуриране на данните и бази данни – организацията и съхранението на данни
 • Изкуствен интелект – използването на игри и роботи за изучаването на интелектуалното държание и обучението в работа с машини или системи
 • Компютърна графика, визия и мултимедия – създаване на зрителни изображения синтетично и интегрирането на зрителна информация от реалния свят
 • Игри – използването на игри за изучаването на програми и изкуствен интелект
 • Мобилно пресмятане – проектирането на решения за мобилните устройства
 • Мрежа – сигурна комуникация на данни на големи разстояния
 • Роботика – контролиране поведението на роботи чрез алгоритми
 • Софтуерен инженеринг – създаване и поддържане на софтуерни програми

Какво можете да работите с такова образование?

 IT специалист е доста обширно понятие, тъй като има такива, които се занимават с изграждането и поддържането на уеб сайтове, други, които се занимават с поддръжка на самите компютри, трети разработват и поддържат определени софтуерни програми и т. н..Съвременните развиващи се фирми са загубени без IT специалистите.

Мъж на компютър С диплома по специалност Компютърни науки вашето поле за реализация е огромната софтуерна индустрия, IT сектора и целия компютърен бранш. Образованието в тази насока е инвестиция, която бързо ще ви се отплати. Практическата насоченост в обучението по тази специалност, стажовете, изследователската и научна работа са шанс да навлезете от рано в професионалните среди. Още по време на обучението си, учениците могат да започнат работа в софтуерни компании.

Автор: Росица Петрова