Изкуствен интелект в училището на бъдещето

 Научната фантастика бавно се превръща в научен факт и изглежда, че роботиката и изкуственият интелект са предопределени да играят все по-голяма роля в живота ни през идните десетилетия. “Четвъртата индустриална революция” е вече в ход. 

 Изкуственият интелект навлиза все по-осезаемо във всяка сфера на нашия живот. Много рядко се говори за неговото използване в сферата на образованието и влиянието, което той може да окаже върху нея, въпреки че изкуственият интелект може напълно да промени съвременното училище. Училищата за последните 50 години не са се променили особено много. Учениците седят в клас и изпълняват едни и същи задачи, използвайки едни и същи учебници, независимо от успеваемостта на всеки един ученик. Една част от класа не успява да усвои материала, а другата бързо го преминава и започва да скучае.

Мoмиче с очила за виртуална реалност в училище

Изкуственият интелект има възможностите да се справи с този проблем. Той вече помага на учителите да персонализират процеса на обучение. Учениците получават възможност да се запознават с новия материал в подходящо за тях темпо, използвайки специални приложения. Така тези приложения се превръщат в помощник-учители и им помагат да реализират максимално своя потенциал. По този начин ИИ може да направи образованието по-качествено, евтино и достъпно.

Кои са възможностите за приложение на ИИ в образованието?

Автоматизиране на оценяването

Оценяването с помощта на ИИ може да припокрие в някои дисциплини дейността на преподавателя по отношение на проверката и оценката на знанията. Например, при затворените въпроси ИИ може да оцени с много голяма точност, докато в софтуерните продукти, в които обучаваните пишат есета или съчинения оценяването от страна на компютъра не дава такава висока точност. 

Адаптиране на системите с изкуствен интелект в училище към нуждите на обучаваните.

Интелигентните системи адаптират презентациите и другите видове учебен материал според недостатъците в знанията на студентите. Адаптивните системи за обучение полагат усилия за трансформиране на обучаемия от пасивeн рецептор на информация в сътрудник на образователния процес.

Ученици работят по проект на лаптопа Откриване на слаби места в учебните курсове

 ИИ може да посочи слабите места, където трябва да се отстранят недостатъците в обучението по съответните дисциплини. Преподавателите не винаги обръщат внимание на празнотите и слабостите в техните лекции и не си поставят за цел проектирането и създаването на образователни материали, в помощ на обучаемите.

Създаване уроци за допълнително обучение

 Вече съществуват програми за помощни материали или за кратки ръководства, базирани на ИИ които помагат на студенти и ученици по математика, литература и други.

Колеж по иновативни технологии Пловдив банерИнтелигентни системи за комуникация между обучаеми и преподаватели и поддържане на обратна връзка.

В такива системи ИИ отчита резултатите от обучението по курса т.е. дали е бил успешен или не и за обучаемите и за преподавателите.

Лицево разпознаване на учениците

Лицево разпознаване в училище

 То би било много полезно относно отчитане на присъствието на ученика в клас и недопускането на външни лица в сградата на училището.

Как ще се промени ролята на преподавателя?

 ИИ може да вземе ролята от преподавателя и да „преподава“, а също и да оценява как е усвоен учебния материал и др. Т.е. може да измести ролята на преподавателя като фасилитатор. 

Училището на бъдещето

 Въпреки това, никоя технология не може да замени добрия учител. AI може да бъде полезен помощник за нарастващия набор от отговорности на учителите. Ако те са наясно с възможностите му, ще могат с лекота да насочат своите ученици в свят, в който AI ще бъде навсякъде около тях. Професията учител ще промени своето значение и от преподаватели по математика, история и други предмети, учителите на бъдещето ще бъдат психолози и експерти по изкуствен интелект, защото тяхната единствена задача ще бъде да помагат на проблемните ученици и да въвеждат останалите в света на изкуствения интелект.

Час по роботика

 Всички тези направления могат да станат част от ежедневието ни и съответно неделима част от образованието през следващите десетилетия. Може да се каже, че Изкуственият интелект има потенциал радикално да промени начините и методите на образованието, които масово се прилагат в момента. ИИ ще замени учителите в някои техни дейности за добро или лошо. Всичко това, което може да се случи в резултат на използването на ИИ, ще промени образованието и то ще бъде съвсем различно от сегашното.

Автор: Росица Петрова

Разгледайте също