Ще промени ли COVID-19 българското образование завинаги

  Едва ли преди месец сме си представяли, че нашите деца ще учат от къщи, но въпреки всичко в момента това е факт. Учителите влизат всяка сутрин в дома ни през компютъра, решават се задачи онлайн и се изпращат домашни по имейла. Изненадващо, българското училище се оказа много добре подготвено. За един уикенд ученици и учители бяха готови за новото предизвикателство наречено “Дистанционно обучение”. Учениците споделят, че организацията е добра и се провеждат пълноценни часове, въпреки неизбежните технически затруднения.А учителите отчитат, че децата подхождат сериозно и с интерес, и участват активно не само в уроците, но и в организацията им.

Има ли бъдеще смесеното обучение в България?

Идеята за смесеното обучение не е нова. То представлява комбинация от традиционните форми на обучение получени в резултат на трупан педагогически опит от векове и наред с това можем да се възползваме от богатите образователни функции на новите технологии, Смесеното обучение, като нов модел за организиране на учебния процес, привлича вниманието на много изследователи и преподаватели от цял свят и все по-бързо се разпространява в областта на образованието в световен мащаб.След като премине извънредното положение, има реална възможност, то да намери почва и да се наложи и в българското образование.

Ученик подготвя домашни онлайн

 За какво може да бъде от полза дистанционното обучение за в бъдеще? 

За учениците

Развиват се уменията на учениците за работа с компютър. Получават, бърз, лесен и навременен достъп до съдържанието на огромна база данни, много по-богата от материалите, които биха получили в класната стая. Интерактивността представя информацията по нов и интересен начин. С лесната навигация и модулния принцип, придобиването на нови знания и умения е забавно и лесно. Подобрява се коефициента на полезно действие на самостоятелната работа на обучаващия се и дава изцяло нови възможности за творчество.

За учителите

Чрез дистанционното обучение те могат да планират часовете си на проектно базиран принцип, а не на принципа на класическите учебни часове. 

Дистанционно обучение

Проектно базираното обучение не е нещо ново в българското образование и вече се прилага от много учители. Образователното министерство го определя и като една от ключовите мерки за въвеждането на подход, ориентиран към приложими в реални условия умения. Също така системата на дистанционно обучение се развива непрекъснато и предлага все повече и полезни функционалности.

 За Родителите дистанционното обучение е по-евтино от традиционната форма и имат възможност да участват пряко в учебния процес и да го контролират.

Обучвнив от къщи

  Независимо колко дълго ще продължи извънредното положение във връзка с коронавируса и наложената от него блокада, няма съмнение, че за в бъдеще все по-голяма част от учебния процес ще емигрира във виртуалното пространство.

Автор: Росица Петрова

РАЗГЛЕДАЙТЕ СЪЩО