Защо да се насочим към областта на изкуствения интелект за своето професионално развитие?

Изкуственият интелект променя света, в който живеем, начина, по който работим, методите, които използваме за комуникация. С всеки изминал ден, интелигентните машини навлизат все по-засилено в множество аспекти от заобикалящия ни свят, а така – те заемат и немалка роля в ежедневните ни дейности.

В тази статия ще научим какво представлява изкуственият интелект и защо да се насочим именно към тази сфера за своето професионално развитие, както и какви са възможностите, пред които сме изправени, с помощта на Artificial Intelligence:

Какво е Artificial Intelligence?

В компютърната наука, Artificial Intelligence (AI или в превод “изкуствен интелект”) означава демонстриран от машини интелект, който наподобява до известна степен човешкия. Една от по-популярните дефиниции е – ”Компютърни системи и устройства, които могат да изпълняват задачи, обикновено извършвани от човека, като например – визуално възприятие, разпознаване на реч, вземане на решения, преводи от едни на други езици и др.”

Защо да изучаваме Artificial Intelligence и Machine Learning?

Областите, обхванати от изкуственият интелект и машинното изучаване, са сред най-перспективните днес по редица причини. Машините идват в помощ във все по-голяма част от ежедневната работа на хората днес и тази тенденция прогресивно се развива с всеки изминал ден. Уебсайтовете разпознават емоциите на хората, машинният превод става все по-добър, разработват се самоуправляващи се автомобили, в интернет виждаме реклами, базирани изцяло на нашите желания и потребности, които биват анализирани именно от изкуствен интелект. Списъкът е дълъг и се разширява все повече. 

Тази сфера отваря огромно поле за изява за младите поколения, което те тепърва ще имат възможността да развиват все повече. С други думи – изкуственият интелект вече е важна част от настоящето и ще се превръща във все по-незаменима такава в бъдеще. 

Откъде да започнем?

Спецциалността “Програмиране на изкуствен интелект” ще навлезе в дълбочина в изследването на света на изкуствения интелект. Ще имате възможността да придобиете специфичните знания и умения, необходими за успешната кариерна реализация като Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer, Applied Machine Learning Researcher, Data Scientist и др. 

В рамките на 5 годишното обучение ще преминете през предмети, които последователно ще разкрият пред вас тайните на интелигентните машини – от математическите принципи, на които се базира всичко, през извличането на полезна информация от голямо количество данни, до обучението на машини да вземат рационални решения. 

За ЗАПИСВАНЕ – посетете ТОЗИ линк!