Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” кандидатства с проект за иновативно училище

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” кандидатства с проект за иновативно училище. Проектът е свързан с изграждане на знания и умения на учениците в сферата на визуалното програмиране. 

В програмата на учениците за занимания по интереси са включени уроци като: Въведение в уеб-програмирането, Въведение в HTML, Въведение в CSS, Оформление с CSS, Етапи при изграждането на уеб-сайт и други занятия, които можете да разгледате в тематичното разпределение по визуално програмиране  ТУК.

Тук можете да се запознаете с решенията на Обществения съвет и Педагогическия съвет.