Изкуствен интелект в платформите за дистанционно обучение

  От социалните медии до разпознаването на речта, от военното дело до писането на статии, от кодирането до обслужването на клиенти – машинното обучение и изкуственият интелект станаха неразделна част от нашия живот. В стремежа си да направи живота по-гладък и по-удобен, човекът се е възползвал от потенциала на AI и е изобретил автомобили, управлявани от компютър, интелигентни сензори за заснемане на ефектни снимки и устройства за домашен помощник. По същия начин AI поема областта на образованието чрез щурм и заменя бързо традиционните методи. В действителност обаче AI е част от много платформи за дистанционно обучение от доста дълго време, помагайки ни да се учим по-ефективно. Наскоро описах някои от случаите на използване на изкуствен интелект в образованието – персонализирано обучение, препоръка на ресурси, автоматизирано оценяване, интелигентни системи за комуникация между обучаеми и преподаватели и поддържане на обратна връзка.

Обучение с робот и виртуална реалност Днес ще разгледаме по-подробно примерите от реалния живот за успешното използване на изкуствен интелект в дистанционното обучение.

Какво представлява платформата за дистанционно обучение, базирана на AI?

 Платформата за дистанционно обучение, базирана на AI, е машина/система, която притежава способността да изпълнява различни задачи, изискващи човешки интелект. Изкуственият интелект има способността да създава решения на проблеми, свързани с човека, като разпознаване на реч, преводи, включващи различни езици, вземане на решения и много други.

 Базираната на AI платформа за дистанционно обучение има потенциал да повлияе положително  на бъдещето на образованието и на неговото развитие по различни начини. По-долу са някои от тях:

1. Въпроси в реално време

 Една от жизненоважните роли на платформата за дистанционно обучение, базирана на AI, е способността й да действа като преподавател и да дава отговори на въпроси в реално време. Много учащи се сблъскват с трудности, когато се опитват да получат пояснения по конкретна тема, докато ученето продължава. Докато някои са достатъчно смели, за да потърсят разяснения по време на учебната програма, други не са.

Изкуствен интелект в образованието

 Въпреки това, като включите изкуствения интелект във вашата учебна програма, вие сте в състояние да осигурите най-добрия вариант за учащите да търсят разяснения по всяко време и по удобен за тях начин. С AI учащите лесно могат да задават въпроси по неясна тема и да получат незабавни отговори.

2. Генериране на прясно учебно съдържание

 За преподавателите създаването на съдържание за курса е един от факторите на дистанционно обучение, който отнема много Робот с купчина от книгивреме и изисква някои специфични умения. AI може да помогне да се комбинират всички необходими умения за провеждане на ефективен курс за дистанционно обучение.

 В случай, че са добре обучени, AI системите могат да помогнат за извличането на ценна информация и превръщането й в интелигентно съдържание за дистанционно обучение. 

 Достъпът до цялата информация в интернет и анализа на големи данни, всъщност са по-бързи и сложни процеси от простото измисляне на нов план на урока. Преподавателите ще имат възможността да подадат резултати в бази данни и да разработят теории и алгоритми за изкуствен интелект за валидиране или отхвърляне. Що се отнася до eLearning, най-добрите инструктори наистина се свеждат до най-добрите софтуерни инженери. За бъдещите преподаватели може да се наложи въведение в изкуствения интелект.

3. Обработка на естествен език

 Най-съществената част на изкуствения интелект е обработката на естествен език. Тя е съсредоточена върху даването на възможност на системите бързо и ефективно да обработват човешки език.

Така че, интегрирайки AI в програмата си за дистанционно обучение, обучаващите се могат да взаимодействат и да задават въпроси на системата в избрания от тях стил/език. Това ще направи обучението по-достъпно, ще спести време и ще помогне за развитието на ангажиращо и ефективно дистанционно обучение.

4. Персонализирана сесия за преподаване

 Платформата за дистанционно обучение с AI е голямо предимство за преподавателите, защото им дава възможност да създават съдържание, което е персонализирано за различните учащи. В идеалния случай е почти невъзможно инструкторът да се справи с нуждите на всеки обучаем едновременно. Някои по-съвремени софтуери за преподаване с AI са в състояние да идентифицират областите, в които студентите имат дефицит, и се фокусират върху това съдържание. Разширените версии могат да генерират нови проблеми от изходния материал. Тези онлайн системи всъщност генерират по-добър учебен материал и дават възможност за по-всеобхватно тестване от типичните учебни програми в класната стая.

Платформа за дистанционно обучение с изкуствен интелект Изкуственият интелект е жизненоважен за проверка на миналото представяне на учениците и разбиране на техния стил на обучение. AI използва данните, за да направи промени в новия учебен материал, преди да предостави персонализираното обучение.

 Едно от най-добрите предимства на дистанционното обучение е, че то позволява на студентите да се учат със собствено темпо и да изследват нов материал, получен чрез прости търсения. Дистанционното обучение от преподавател и изкуствен интелект означава, че студентите са свободни да изследват подробно теми и да тестват знанията си в сложни сценарии, а не в прости правилни или грешни отговори.

 

5. Гамификация (Gamification)

 Гамификацията  е основен подход, използван в дистанционното обучение за ангажиране и мотивиране на учащите се към придобиване на нови знания. С AI планирането на тактически игри за онлайн учебни материали е лесно. Той помага да се обработват големи количества данни, които след това се използват за определяне на поведението на учащите и за предоставяне на актуализации за напредъка им в обучението.

Влиянието на изкуствения интелект върху дистанционното обучение е нарастнало в днешно време. Чрез споменатите 5 начина можем да оформим онлайн обучението и да го направим по-ангажиращо и ефективно. AI също така ще промени начина на провеждане на обучение на работното място.

Изкуствен интелект в дистанционното обучение Изксутвеният интелект има безграничен потенциал в образователната индустрия. Според проучване се очаква приложението на изкуствен интелект в дистанционното обучение да бъде увеличено с 49,5%, като по този начин се увеличат възможностите на всички инструменти, използвани в училищата. Въздействието ще се усети от най-ниските нива на образование до по-високите степени на учебните институции. AI и машинното обучение ще им помогнат извън академичните среди, като издълбаят кариерните пътеки за днешните млади възрастни, в зависимост от техните цели.

 Така че има смисъл да започнем да се адаптираме към дигиталната трансформация в света на дистанционното обучение, за да извлечем максимална полза от ИИ и да изградим по-добро бъдеще за света.

Автор: Росица Петрова